Ngày: từ mùng 2 tháng 8 đến 30 tháng 8 (4 tuần)
Thời gian: 10:30 ~ 22:00
Địa điểm: Tại BUTTER SHOP thuộc tầng B1 trung tâm thương mại COEX

Source: CJeS Culture 씨제스컬쳐
Shared by: InsaJJ

Advertisements