[PHOTO] 막방기념! #준짜자장 안녕 👋🏻
instagram.com/p/BIrmhk-DsdE/

[TRANS]
Chụp hình kỉ niệm cho buổi lên sóng cuối cùng! #từ_trường_Junjja Tạm biệt 👋🏻

Source: monpachi_55
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements