12 tháng 8: ra mắt ca khúc ‘Who Is Dorian?’ do ‪‎Henry‬ ‪‎Park Eun Tae thể hiện
17 tháng: ra mắt ca khúc ‘Grow old instead of me’ do ‪‎Dorian‬ ‪Kim Jun Su‬ thể hiện
3 tháng 9: Mở màn buổi diễn

Source: CJeS Culture 씨제스컬쳐
Shared by: InsaJJ

Advertisements