[TRANS]
Luyện tập #không_ngừng_nghỉ #cứ_làm_thôi

.

Đẹp trai nha..

Sources: gttk0000 + xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements