C-JeS Instagram

[PHOTO] 변신의 귀재로 등극한 XIA!
찜통 더위를 한 번에 날려버릴 특급 활약상!👍🏻
포스트 보러가기▶️ http://naver.me/5d667LQx

#김준수 #XIA #XIAJUNSU #아시아의별 #변신의귀재 #올여름을_더_뜨겁게 #김준수의_활약_모아보기 #스압주의 #미공개_사진도_가득가득 #준수선배_재등장 #세손마마 #함께출연 #지금_바로_보러오세요 #씨제스타그램

XIA, the real #Asian gem, his #transformations are #always strikingly #astonishing Check #behindthescenes of previous #HeyoTV shows!
instagram.com/p/BI5-e4aB7hG/

*

JYJ Official Facebook

*

CJeS Naver Post

Link gif album 👉 [Flickr]

Sources: cjes.tagram + JYJ FB + Naver Post
Shared by: InsaJJ

Sa: Lười post lại từng pic, mấy cái pic này trước có post qua rồi nên giờ add vào album rồi dẫn link cho mọi người xem (dù cái pic xếp không theo thứ tự), cũng đỡ cho blog phải load quá lâu =]]]]

Advertisements