Q59: Anh có bộ sưu tập nào không?

Yunho: Đồng hồ

Changmin: Những bộ lego và mô hình khủng. Nếu có thể thì sau này tôi còn muốn có một bộ sưu tập ô tô nữa.. mặc dù việc này hơi khó… U.U

Credits: TVXQDrip
Translated by: snxy
Shared by: DBSKnights
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements