[PHOTO] 작전 미팅중..이 순간은 정말 마치 내가 축구선수가 된 것만 같다..ㅋ
instagram.com/p/BJADRy_gdZT/

[TRANS]
Đang thảo luận chiến lược..Lúc thế này cảm giác mình thực sự là một cầu thủ bóng đá rồi..ㅋ

Source: xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements