[PHOTO] .
멋지다 노래 굿굿

#독립기념관 #광복절 #815 #영웅재중 #김재중
instagram.com/p/BJHh6ArBaJS/

Source: s_minsoo
Shared by: InsaJJ

Sa: Tui chỉ nhìn thấy chữ K JUNG =]]

Advertisements