[Instagram] 160817 Kim Junsu Instagram Update: Peacock

[PHOTO] 공작새야 그대로 있으렴!형과함께 한컷 찍자꾸나!과연 그 깃털의 자태가 눈부시도다~~☆
instagram.com/p/BJNGKkSgWGv/

[TRANS]
Chú công vẫn ở đó kìa! Hyung muốn chụp ảnh với cưng nha! Đám lông vũ kia nhìn rực rỡ thật ý~☆

Source: xiaxiaxia1215
E-trans by: @shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: