[PHOTO] 공작새야 그대로 있으렴!형과함께 한컷 찍자꾸나!과연 그 깃털의 자태가 눈부시도다~~☆
instagram.com/p/BJNGKkSgWGv/

[TRANS]
Chú công vẫn ở đó kìa! Hyung muốn chụp ảnh với cưng nha! Đám lông vũ kia nhìn rực rỡ thật ý~☆

Source: xiaxiaxia1215
E-trans by: @shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements