[PHOTO] 슬픔을 그린 그림처럼 심장이 없는 얼굴.
instagram.com/p/BJidvQHAnjc/

[TRANS]
Gương mặt bình thản tựa như bức tranh diễn tả nỗi buồn kia

Source: xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements