Yunho bị thương ở tay trái 😭

Khi Yunho đến, Changmin đã đưa tay chào theo kiểu quân đội và dành cho anh ấy một cái ôm. Dù tôi không phải Cassiopeia nhưng khi nhìn thấy hình ảnh ấy, tôi cũng cảm thấy ấm lòng lắm.

Yunho ĐẸP TRAI quá. Đây là lúc anh ấy thấy Changmin chào anh theo kiểu quân đội.

Credits: @littlebob222 + @kyuloveshae(1,2,3,4) + @SB_SB9456 + via @19880218MJ
Shared by: InsaJJ

Advertisements