[PHOTO] 까꿍! 관객분들은 낼보자요~~~^^
instagram.com/p/BKAwRxvgaij/

[TRANS]
Ú òa! Gửi tới những vị khán giả, tôi sẽ sớm gặp lại các bạn thôi~~~^^

Source: xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements