[PHOTO] 모두들 행복할땐 선하지만..반드시 선하다고 행복한것만은 아니야..헨리의 이 말..
많은 생각을 갖게 해.
오늘도 화이팅!
instagram.com/p/BKDQcXTAyXO/

[TRANS]
Khi ta hạnh phúc thì ta luôn là một người tốt..nhưng khi ta là một người tốt thì chưa hẳn ta đang hạnh phúc..Henry đã nói vậy đó..
Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó.
Hôm nay cũng hãy cố gắng lên nào!

*

Junsu bình luận trong chính bức ảnh này:

[TRANS]
Người làm giải trí ư? Hay nên nói là cuộc sống công khai của tôi cứ chỉ quanh đi quẩn lại ở ngã tư này mà thôi. Nhưng nếu tôi thấy hạnh phúc vì tôi [vốn/tự nhiên] đã là một người tốt rồi thì sao..Xem ra chẳng bao giờ có chuyện đó được đâu nhỉ?

Source: xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements