[PHOTO] 매음굴씬 가기 직전에..유토매니져 코파주기..
2막에 옷갈아입으면 쉴시간이 전혀 없던거 같던데.
어느덧 여유가 조금 생겼나보다ㅋ
instagram.com/p/BKs5A_lAkvX/

[TRANS]
Chụp trước khi diễn tới cảnh ở nhà thổ.. Cái mũi của anh quản lý chăm chỉ Yuto kìa..
Thực chất là không có thời gian nghỉ ngơi trước khi đổi qua màn 2 đâu.
Chỉ là vô tình có chút thời gian thư giãn thôi, ke

.

[PHOTO] 모두들 오늘도 고마워요~잘자!
instagram.com/p/BKs6J7vA9Hi/

[TRANS]
Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều~Chúc ngủ ngon nha!

.

-Junsu changed his profile picture-

Source: xiaxiaxia1215
E-trans by: shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements