[PHOTO] 크루셜스타의
또 있을까 싶어~
요즘 계속 뮤지컬배우로서 노래하다가..
오래만에 가수 본분 으로서 노래한(?)느낌!
별별 화이팅~
instagram.com/p/BLRFYsAAUJk/

[TRANS]
Crucial Star
‘Ain’t Nobody Like You’~
Gần đây tôi hay ca hát với tư cách một diễn viên nhạc kịch..
Thế nên cũng lâu rồi mới quay lại hát như một ca sĩ!
Star Star hwaiting~

Source: xiaxiaxia1215
E-trans by: @shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements