[PHOTO] 축구가 너무 하고싶어서…공연끝나고 이시각에 결국..ㅋ흐흐
instagram.com/p/BLq0ijKAdZn/

[E-TRANS]
Feel like playing football so much…so after the performance..ㅋhehe

[V-TRANS]
Bỗng cảm thấy thích chơi bóng đá quá…thế nên sau buổi diễn (tôi đã)..ㅋhehe

Source: xiaxiaxia1215
E-trans by: @Vichellelicious
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements