Q61: Nếu được ban cho một điều ước thì các anh sẽ ước gì?

Yunho: Tôi ước mình có thể bay được. (Chữ đính kèm trong hình vẽ, ‘Tôi sẽ bay’)

Changmin: Ước mình trở thành ông trùm dầu mỏ (aka vua)

Credits: mjjgirl4ever
Shared by: DBSKnights
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements