.

[TRANS]
#Pika 💕#Chuu 🐶
.
.
Nhạc nền, XIA (Feat.Ben) #sweetmelody

.

[…]

*

Yêu quá đi mất!

Sources: kimmooyoung + xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements