[PHOTO] 울준수~뮤지컬 300회 공연 축하하고 샤리안~57회 공연하느라 수고했어!! 그동안 응원해주신 팬분들께도 감사해요! 여러분~우리또봐요~~♡
https://www.instagram.com/p/BMJpo7gg3D4/

[TRANS]
Junsu của chúng ta~Chúc mừng đã hoàn thành 300 buổi diễn nhé, XIArian~Con đã vất vả suốt 57 ngày diễn vừa qua rồi!! Gửi tới các fans đã ủng hộ vở kịch trong suốt thời gian qua, cảm ơn các bạn rất nhiều! Hẹn gặp lại nhé~~♡

Source: zunoxiamom
E-trans by: @Vichellelicious
Vtrans + Shared by:
InsaJJ

Advertisements