[PHOTO] 안녕!
instagram.com/p/BMYXyy9AKIh/

[TRANS]
Bái bai!

(*) thực ra là Junsu nói ‘chào tạm biệt’ ý ^^ Tui dịch kiểu zui zui chứ dịch ‘tạm biệt’ nghe nó….. thế nào ế :))))))

Source: xiaxiaxia1215
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements