[Pics + Video + Non-fanacc] 161105 Yunho and Changmin at Jihye’s wedding today

Congratulation, Jung Jihye unnie and Jung family ^^

[PHOTO] #월계중 #선배님 과
.
.
#셀스타그램 #셀스타 #셀카
#얼스타그램 #얼스타 #얼굴
.
.
#동방신기 #유노윤호 #형님
.
.
#l4l #like #follow #followme
https://www.instagram.com/p/BMafMLHjWXP/

.

[VIDEO] #유노윤호 #형님
#결혼 #축하말
.
.
#친구야 #진심으로 #축하해
https://www.instagram.com/p/BMag1ozjQ6n/

.

[PHOTO] #보정 이 #필요없어요
.
.
#존잘 #정윤호 #선배
.
.
#동방신기
.
.
ps.저 나온거 말구 이거 #리그램 좀😶
https://www.instagram.com/p/BMann1hjxQi/

.

[PHOTO] 결혼추카추카추카추😃🤗 이제 돌잔치때 보겟네…요………… 유노님 사랑합니다 😍
https://www.instagram.com/p/BMajX7_BYHZ/

.

.

“Bình thường tôi được mọi người biết đến là TVXQ Uknow Yunho, nhưng hôm nay tôi chỉ là anh trai của Jung Jihye mà thôi…”

A lot of people are asking Yunho for photos. So op asked for one too.
Có rất nhiều người xin chụp ảnh cùng Yunho. Thế nên chủ post cũng làm một bữa ^^

Changmin is sitting in the table in front of op.
Changmin ngồi ngay trước bàn của chủ post.

Op congratulated Yunho. She said Yunho’s so damn handsome and his voice is so good. Her hand was shaking.
Chủ post gửi lời chúc mừng Yunho. Cô ấy nói rằng Yunho đẹp trai muốn chết luôn và giọng anh ấy rất hay. Tay cô ấy đã run lắm đó.

Op didn’t heart the convo well but it’s a photo where Changmin was nagging to his (?) mother
Chủ post không nghe rõ về cuộc thoại của Changmin với Siwon lúc đó nhưng hình như là Changmin đang phàn nàn về mẹ của anh ấy(?) chăng.

Both of Yunho and Changmin’s table were in front of her. They’re in two diff. tables. Changmin’s table is at the back of Yunho’s.
Bàn của Yunho và Changmin đều ở ngay phía trước bàn chủ post. Họ ngồi hai bàn khác nhau. Bàn Changmin ngồi phía sau bàn của Yunho.

Changmin was cornered by people lol She didn’t take a photo with him but she got a handshake. Changmin was smiling while shaking her hand
Changmin bị mọi người vây quanh lol thế nên chủ post không chụp được hình của anh ấy nhưng bù lại cô ấy đã kịp bắt tay với anh. Changmin còn cười khi bắt tay với cô nữa.

Changmin said that he can’t take a photo and while smiling sweetly (EVEN HIS EYES WERE SMILING UGH), he apologized to op. So op just did a gesture for a handshake and said it’s okay. Cm was holding her hand while she was saying thatㅠㅠ
Changmin vừa mỉm cười dịu dàng (ĐẾN ÁNH MẮT CŨNG NHƯ ĐANG CƯỜI LUÔN) vừa nói rằng anh ấy không thể chụp ảnh được, và anh đã xin lỗi chủ post. Thế nên chủ post chỉ đề nghị bắt tay với anh thôi và Changmin đã đồng ý. Changmin đã bắt tay cô khi cô đang đề nghị anh.

There is sashimi but there’s not a lot so Changmin hesitated if he will get a lot or not HAHAHAHAHA CUTE
Đồ ăn hôm nay có món sashimi nhưng không nhiều lắm nên Changmin đã ngập ngừng xem liệu có nên lấy thêm hay không 😂😂😂

Yunho looked super busy. While he was in the middle of doing something, he was taking photos with people one by one and was smiling kindlyㅠㅠ
Yunho hôm nay trông khá là bận rộn. Anh ấy dường như đang làm dở việc gì đó nhưng lại phải quay sang chụp ảnh với từng người một vật mà vẫn mỉm cười dịu dàng như thường.

Yunho’s father and Changmin’s father were having a conversation
Bố của Yunho và Changmin đã nói chuyện với nhau.

In the table, there were still two seats left. Yunho sat with his mom. There’s also Yunho’s homeroom teacher. Yunho’s teacher said “Yunho-ya!!” and Yunho went in front of the table. The teacher asked smth about choreography and Yunho answered him.
Trong bàn vẫ còn thừa 2 chỗ. Yunho ngồi cạnh mẹ anh, gia sư của Yunho khi anh còn nhỏ cũng đến tham dự lễ cười. Thầy của Yunho gọi “Yunho-ya!!” và Yunho đã đến trước bàn của ông. Người thấy đã hỏi vài vấn đề về nghệ thuật và Yunho đã trả lời ông.

.

.

[PHOTO] #유노윤호 #정윤호 #원피스 #뷔스티에 #예식장 #결혼식 #맞팔 #선팔 #고2 #99년생 #하객 .
.나 진짜 살이 너무 많이쪘다.. 돼지야돼지 ㅠㅠ
https://www.instagram.com/p/BMamlGrAcLA/

.

[PHOTO] #유노윤호 #정윤호 #결혼식 #예식장 #뷔스티에 #하객 #고2 #99년생 .
.이건 더 돼지같이 나왔어 ㅠㅠㅠ
https://www.instagram.com/p/BMamyRIgkzm/

.

[PHOTO] #유노윤호 #최시원 #최강창민 #동방신기 #슈퍼주니어
https://www.instagram.com/p/BManB65g6xE/

.

[PHOTO] #유노윤호 #정지혜 #정윤호 #축하편지
윤호오빠가 지혜언니에게 보내는 축하편지 내가 들어도 #감동
https://www.instagram.com/p/BMaohk0g2v3/

.

[PHOTO] 딸아 딸아
토요일 #결혼식 #가족모임 #유노윤호 #딸 #삼촌 #생후98일 #원숭이띠 #피곤 #녹초 #100상준비 #잘생김 #훈남 #인스타그램 #좋아요
https://www.instagram.com/p/BManSM9D0dI/

.

[PHOTO] #결혼식 #연예인봄 #형수님오빠 #유노윤호 아무사이에서 한발자국 가까워진 #사돈 #형은눈에안드옴 #사돈총각 만 눈에 드오드라 ㅋㅋㅋ #사돈총각 #돌잔치때보게요~ #잘생김 #최강창민 군도 보고 #최시원도 보고 #결혼하는형한텐미안하드라…
https://www.instagram.com/p/BMaogsXB0C9/

***

Sa: Phần dưới này là những lời Yunho chia sẻ trong lễ cưới T_T cơ mà mị lười dịch quá, ai phụ giúp được ko? T_T hoặc mọi người cố đọc và tra từ nha ^^

Yunho’s speech for his sister on her wedding

[FULL E-TRANS]

Sources: lv99master + nabin0011 + paro_jh85 + @Oh_00424(1,2,3,4,5,6) via @paulisteu + 卉菇凉lrh3428 + songhyoujung + taebro_papa_keke + @norma19(1,2)
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: