[PHOTO] #indonesia 팬 여러분들의 응원으로 재밌게 즐기고 돌아갑니다.모두들 감사했습니다^^
instagram.com/p/BMbwz0aAXaL/

[TRANS]
#indonesia Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui cùng với sự cổ vũ của tất cả người hâm mộ và chúng tôi sẽ còn quay trở lại. Cảm ơn mọi người nhé^^

.

[PHOTO] 내모습을 이렇게 중계로 보게 될 줄이야ㅋ
instagram.com/p/BMb8d_5gUDh/

[TRANS]
Tôi chưa từng nghĩ đến việc có thể được thấy chính mình qua một kênh trực tuyến như thế này bao giờㅋ

Source: xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements