[PHOTO] 저기..
정말 내가 형 맞는거죠?
사실 아직도..적응이안돼요..
시기 형..
instagram.com/p/BMdBfp3AX3c/

[TRANS]
Coi đi nè..
Tôi rõ ràng là hyung, đúng hơm?
Sự thật vốn là như vậy..Thế mà tôi vẫn còn chưa quen với điều đó..
Siky, hyung..

[TRANS]

Siky-Siky
Hyung, anh vất vả rồi!
Nghỉ ngơi đi nhé, hẹn gặp lại anh ngày mai ㅎㅎ

Cảm ơn cậu
Cậu cũng nghỉ ngơi đi nhéㅋ

Siky-Siky
Vâng, hyung ㅋㅋ

Nói thật là cái ngữ điệu của hyung khi nói với cậu..Anh vẫn còn chưa quen với điều đó.ㅋㅋ

Siky-Siky
ㅎㅎㅎAnh cứ quen dần đi
Tận hưởng khoảng thời gian của mình đi nhé, hyung. Rồi qua chỗ hàng xóm chúng ta ăn

OK OK

Siky-Siky
OK ㅎㅎㅎ Nghỉ đi nha

Source: xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements