[Instagram] 161129 Kim Junsu Instagram Update

[VIDEO] 응원해준 기광이 한솔이 경종이 강호형 덕분에..ㅋ
국가의 부름에 명받은 준비된 군인입니다..근데 이정도일줄은 사실…
나도 놀랐다ㅋ
instagram.com/p/BNW9c8SAoLk/

[TRANS]
Cảm ơn Gikwangie, Hansol-ie, Kyungjongie và Kangho hyung đã cổ vũ nhé.. ke
Tôi là một người lính sẵn sàng đi theo tiếng gọi của tổ quốc rồi.. Nhưng thực sự là với cái mức độ này thì…
Tôi cũng sốc đấy ke

Source: xiaxiaxia1215
E-trans by: @shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

***

-Bonus-

Dòng chữ ‘Keep The Faith’ trên chiếc mũ Junsu đội! ^O^
Chiếc mũ này không phải của Moldir. Nó nằm trong bộ sưu tập HATS’ON URBAN SWAGGER BASIC CAP 425 (BK) [LINK]

Cre: via @shinkipeia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: