[PHOTO] #데스노트 미사미사의 무대를 바라보는 오빠부대임원진들..
instagram.com/p/BNbKfdiAC7-/

[TRANS]
Quân đoàn staff oppa đang xem sân khấu #DeathNote của Misa-Misa nè..

Source: xiaxiaxia1215
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements