THE GREAT
GRAFFITI
‘Great Graffiti’

2016.12.09 – 2017.02.26
Seoul Arts Center’s Seoul Calligraphy [Art] Museum

Note: THE GREAT GRATIFFI là cuộc triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Nick Walker, JonOne, CRASH, Shepard Fairey, và Zevs

Source: @1215thexiahtic
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements