BẢNG TIN VẮN

∗BẢNG TIN VẮN∗

(Khu vực đăng các tin ngắn không tiện post thành bài, sẽ được cập nhật khi có thông tin cần thiết)

Trending project for Jaejoong

pic cre: standbyunjae

Sa: Đây giống như bảng tin ở các trường học ý ^^ Mình chỉ dùng để viết những phần tin ngắn không tiện đăng thành bài và bảng tin này sẽ được đính ở đầu blog nên ai vào cũng sẽ đọc được ^^ Thông tin trên này cũng không được đăng thường xuyên, thường là khi mình hứng hoặc thấy cần thiết thôi ^^ Mọi người cũng có thể nêu ý kiến về blog ở bảng tin này (viết trong phần comment) và mình sẽ trả lời lại ^^

Image

[Other Twitter] 150327 Junsu’s Mom tweets a photo with Junsu, backstage of his Tokyo concert

[TRANS]
Trong ba ngày diễn ra concert ở Tokyo thực sự đã khiến tôi rất *vui*~^^
Cảm ơn tình yêu cuồng nhiệt của tất cả các fans nhiều nhé~^^♡ Jun-jjang[/Jun-chan] của chúng ta cũng rất tuyệt vời~^^♡

Sources: @zunoxiahmom
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Image

[Other Facebook] 150326 Cafe JHolic Facebook Update: JJ’s Message Mug

모두가 기다리신 제이제이 메세지 머그의 이미지를
공개해드립니다.

JJ’s Message Mug
잠시 자리를 비우는 JJ의 따뜻한 메세지를 담은 새로운 모양의 머그입니다.
출시 : 2015년 3월 27일 금요일
(명동 / 부평로데오점 동시 진행)

이번 메세지 머그는 내점 고객 1인당 5개까지만 구입이 가능합니다. 대량 구매를 원하는 고객님은 매장으로 문의 부탁드립니다. (대량 구매 기준 : 100개 이상)

#카페제이홀릭 #제이제이메세지머그 #뉴쉐입 #따뜻한메세지 #iloveyouforver #waitforme

.

[TRANS]
We will be revealing the image of JJ’s Message Mug that we all were waiting for

JJ’s Message Mug
This is the newly-shaped mug with the warm message from JJ who’ll be stepping out of the office for a while.
Release : 2015 March 27 Friday
(proceeding at Myeongdong / Bupyeong Rodeo store at the same time)

This Message Mug will be available only up to 5 pieces per incoming customer. For customers who want to make a bulk purchase, please make inquires with the store. (bulk purchase criteria : 100 pieces and over)

#Cafe_J_Holic #JJ’s_Message_Mug #new_shape #warm_message #iloveyouforver #waitforme

Source: Cafe J Holic 카페제이홀릭
Translated & Shared by: JYJ3 + InsaJJ