BẢNG TIN VẮN

∗BẢNG TIN VẮN∗

(Khu vực đăng các tin ngắn không tiện post thành bài, sẽ được cập nhật khi có thông tin cần thiết)

Sa: Đây giống như bảng tin ở các trường học ý ^^ Mình chỉ dùng để viết những phần tin ngắn không tiện đăng thành bài và bảng tin này sẽ được đính ở đầu blog nên ai vào cũng sẽ đọc được ^^ Thông tin trên này cũng không được đăng thường xuyên, thường là khi mình hứng hoặc thấy cần thiết thôi ^^ Mọi người cũng có thể nêu ý kiến về blog ở bảng tin này (viết trong phần comment) và mình sẽ trả lời lại ^^

[Info] 150731 Moldir Elephant Event

[PHOTO] 몰더 코끼리의 이름을 지어주세요.
페이스북 하단에 댓글로 남겨주시면 추첨을 통해 몰더 코끼리 키체인을 선물로 드립니다.
We would like to give our Facebook friends the opportunity to name the Moldir elephant. Plaese share your thoughts in the Facebook comment box. One lucky winner will receive a NEW Moldir elephant key holder.

_
공모기간 TIME
2015. 07. 31(FRI) – 2015. 08. 04(TUE)
_
당첨자 발표 WINNER NOTICE
2015. 08. 045(WED)
페이스북 개별 연락
2015. 07. 31(FRI) – 2015. 08. 04(TUE)
_
당첨선물 PRIZE
2015. 07. 31(FRI) – 2015. 08. 04(TUE)
_
#Moldir #MoldirKorea #몰더 #몰더코리아
#Moldirelephant #몰더코끼리 #코끼리키홀더
#moldirkeyholder #몰더키홀더 #몰더키체인
#keyholder #keychain #elephantkeyholder
#이름공모전 #코끼리이름 #몰더코끼리키홀더
instagram.com/p/5yy8NnDDRC/

Continue reading