BẢNG TIN VẮN

∗BẢNG TIN VẮN∗

(Khu vực đăng các tin ngắn không tiện post thành bài, sẽ được cập nhật khi có thông tin cần thiết)

[THÔNG TIN VỀ VIỆC NHẬP NGŨ CỦA YUNHO]

Theo thông tin mới nhất thì phía SM đã thông báo rằng Yunho sẽ không nhập ngũ vào ngày mùng 6 tháng 7 những các kênh truyền thông đã đưa tin. Thông tin về ngày nhập ngũ của Yunho đã được xác nhận là vào ngày 21 tháng 7. Thời gian và địa điểm sẽ không được tiết lộ vì Yunho mong muôn sẽ đi nhập ngũ trong yên lặng. Vì phải chuẩn bị cho việc nhập ngũ nên sẽ chỉ có Changmin tham gia SMT LIVE WORLD TOUR IV in JAPAN Special Edition

Sa: Đây giống như bảng tin ở các trường học ý ^^ Mình chỉ dùng để viết những phần tin ngắn không tiện đăng thành bài và bảng tin này sẽ được đính ở đầu blog nên ai vào cũng sẽ đọc được ^^ Thông tin trên này cũng không được đăng thường xuyên, thường là khi mình hứng hoặc thấy cần thiết thôi ^^ Mọi người cũng có thể nêu ý kiến về blog ở bảng tin này (viết trong phần comment) và mình sẽ trả lời lại ^^

[Other SNS] 150703 Dal★Shabet’s Serri & Rainbow’s SeungA shares backstage photos with Junsu

[PHOTO] 좋은공연 초대해주신 준수 선배님께 감사드립니다ㅠㅠ최고에요선배님👍
맘씨착한 승아언니덕분에 즐거웠던 하루 마무리😍 #데스노트#뮤지컬
instagram.com/p/4rXV69Fy-3

[TRANS] Thank you to Junsu sunbaenim for inviting me to a good performanceㅠㅠIt was the best, sunbaenim👍
Finish the wonderful day thanks to kind-hearted SeungA unnie 😍 #DeathNote#musical

Continue reading

[Other Instagram] 150703 Dojasesang shares photos of Soldier!Jaejoong at New York International Advertising Festival

Note: Dojasesang is a place where you can learn about the culture of ceramics and shop for all kinds of items made out of ceramics

*

[PHOTO] 지난 1일 뉴욕페스티벌 공연 중 일부 공연이
도자세상 도예랑 안에서 열렸었습니다😀
그 중 군악대 공연도 도예랑에서 열렸답니다!
먼데이키즈 이진성님과 JYJ에 김재중님도
군악대원으로 오셔서 도예랑 안이 시끌벅적 했었죠
김재중님은 어우.. 말이 안나오더라구요
몇 년동안 잠잠하던 심장이 뛰기 시작😇
아주 벌렁벌렁하는 심장 부여잡느라 고생했답니다
저희 도자세상 직원분들 사진촬영에도 흔쾌히
응해주시고 얼굴만큼 마음씨도 👍🏻
거기에 목소리까지.. 7월1일 김재중님 덕분에
저희 도자세상 직원분들 남녀노소 할 것 없이
하루종일 설레는 하루였었답니다😊
#여주 #도자세상 #뉴욕국제광고페스티벌 #NYF #도예랑 #공연 #군악대 #먼데이키즈 #이진성 #JYJ #김재중 #심장 #하트비트 #벌렁벌렁 #두근두근
instagram.com/p/4rImkPn9DB/

[TRANS] There were performances for a part of the New York Festival show on the 1st [of July]
[…]
Among them, the military band also had opened at Doyerang!
Monday Kiz’s Lee Jin Sung nim and Kim Jaejoong nim from JYJ too
[…]
Kim Jaejoong nim is, oh.. How we were speechless
Our hearts started running after having been calm for years😇
[…]
For accepting us and having a warm heart like your face too 👍🏻
Up to your voice there.. Thanks to Kim Jaejoong nim on July 1
For our Ceramics World employees, men and women of all ages
It had become an exciting day all day😊
#Yeoju #Ceramics_World #New_York_International_Advertising_Festival #NYF #Doyerang #performance #military_band #Monday_Kiz #Lee_Jin_Sung #JYJ #KimJaejoong #heart #heartbeat #skipping #pit-a-pat

Continue reading