Search

[W]Shippers

♔ All for TVXQ5… YunJae… Yoochun, Junsu and Changmin ❤ ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END ♔

Category

YunJae

[Trans] 151220 Hangeng mentioned Jaejoong and Yunho in his new book

Continue reading “[Trans] 151220 Hangeng mentioned Jaejoong and Yunho in his new book”

[Spazz] 151214 YunJae with Military Music Bands

We are comrades~

Continue reading “[Spazz] 151214 YunJae with Military Music Bands”

[Pic] 151207 Jaejoong’s message to a fan from YJLB

[JJ’s mess]
[Eng] Wish you a happy marriage, live in happiness
[Viet] Chúc bạn một lễ kết hôn vui vẻ và sống thật hạnh phúc nhé

Credit: via @yunjaery
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Sa: Theo chân các anh từ những ngày còn là một cô học sinh, rồi thành thiếu nữ, rồi ra ngoài đời làm việc, mưu sinh, cuối cùng kết hôn, lập gia đình. Trong hồi ức thanh xuân của chúng em vẫn đợi mãi tình yêu của hai anh.

Continue reading “[Fanmade] YunJae Fanmade Collection – Part 264”

[Spazz] 151120 Jaejoong and Yunho in red military band uniform

Credit: via @mjjgirl4ever
Shared by: InsaJJ

Blog at WordPress.com. | The Baskerville Theme.

Up ↑

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,248 other followers