[Info] 150105 Jaejoong’s biological mom and his little sister went to watch Ode To My Father

Mẹ ruột cùng em gái của Jaejoong đã đi xem “Ode To My Father”. Và như chúng ta đã biết, Yunho tham gia “Ode To My Father” với vai trò cameo ^^
Cái này có thể coi là mẹ vợ đi xem con rể diễn xuất thế nào không nhỉ? ^^ Có khi mấy phim truyền hình Dún ca đóng cũng được cả nhà Jae quan tâm theo dõi ý chứ ^^

Credit: via @tabitopss
Shared by: InsaJJ